Pomoc prawna, usługi migracyjne obywateli wnp w Rosji

+7 495 998-93-94 legalno.su@mail.ru

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności danych osobowych (dalej: Polityka)obowiązuje w odniesieniu do wszystkich informacji, którą Stronę ( może uzyskać o użytkowniku w czas użytkowania im strony. Zgodę użytkownika na udostępnienie danych osobowych,to im zgodnie z niniejszą Polityką w ramach relacji z jedną z osób, przychodzących ,rozciąga się na wszystkie osoby.

Korzystanie z Serwisu oznacza bezwarunkową akceptację przez użytkownika z niniejszą Polityką i określonymi w niej warunków przetwarzania danych osobowych; w przypadku braku zgody с этими warunkami, użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Usług.

 

1. Dane osobowe użytkowników, który odbiera i przetwarza Stronę

1.1. W ramach niniejszej Polityki pod „danymi osobowymi użytkownika”oznaczają:

1.1.1. Dane osobowe, które użytkownik udostępnia o sobie samodzielnie wypełniania form sprzężenia zwrotnego, w tym danych osobowych) użytkownika.Obowiązkowa dla świadczenia Usług (świadczenia usług) informacje oznaczone w sposób szczególny. Inne informacje dostarczane przez użytkownika według jego uznania.

1.1.2 Dane, które są automatycznie przekazywane w procesie ich stosowania z pomocą zainstalowanej na urządzeniu użytkownika oprogramowania, w tym adres IP,informacje z plików cookie, informacje o przeglądarce użytkownika (lub innego programu, z dzięki której odbywa się dostęp do Usług), czas dostępu, adres żądanej strony.

1.2. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko Strony internetowej. Strona nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialność za strony internetowe osób trzecich, do których użytkownik może skorzystać z linków,dostępne na stronach internetowych serwisu , w tym w wynikach wyszukiwania. Na takich stronach mamy użytkownika może gromadzone lub wymagane inne dane osobowe, a także mogą odbywać się inne działania.

1.3. Strony w ogólnym przypadku nie sprawdza poprawność danych osobowych przekazywanych przez użytkowników, i nie kontroluje ich zdolności do czynności prawnych. Jednakże Strona wynika z faktu, że użytkownik zapewnia dokładne i wystarczające dane osobowe w sprawach przekazywanych w formularzu rejestracyjnym, i obsługuje te informacje na bieżąco.

 

2. Cel zbierania i przetwarzania danych osobowych użytkowników

2.1. Serwis zbiera i przechowuje tylko te dane osobowe, które są niezbędne w celu zapewnienia i świadczenia usług (wykonania porozumień i umów z użytkownikiem).

2.2. Dane osobowe użytkownika serwis może używać w następujących celach:

2.2.1. Identyfikacja strony w ramach porozumień i umów z Witryny

2.2.2. Dostarczenie użytkownikowi spersonalizowanych usług;

2.2.3. Komunikacja z użytkownikiem, w tym skierowanie zawiadomień, wniosków oraz informacji dotyczących korzystania z Usług, świadczenia usług, a także przetwarzanie zapytań i wniosków od użytkownika;

2.2.4. Poprawa jakości, wygody ich użytkowania, rozwój usług;

2.2.5. Media markt materiałów promocyjnych;

2.2.6. Przeprowadzenie statystycznych i innych badań na podstawie danych.

 

3. Warunki przetwarzania danych osobowych użytkownika i jego przekazywania osobom trzecim

3.1. Strona przechowuje dane osobowe użytkowników zgodnie z wewnętrznymi regulaminami konkretnych usług.

3.2. W odniesieniu do danych osobowych użytkownika jest zapisywany jej prywatność,z wyjątkiem przypadków dobrowolnego dostarczania przez użytkownika informacji o sobie dla ogólnodostępna nieograniczonego kręgu osób. Podczas korzystania z poszczególnych Usług, użytkownik zgadza się z tym, że pewna trzeciej danych osobowych publicznie.

3.3. Strona ma prawo przekazać dane osobowe użytkownika osobom trzecim w takich przypadkach:

3.3.1. Użytkownik wyraził zgodę na takie działania;

3.3.2. Przeniesienie jest konieczne w ramach korzystania przez użytkownika danego Serwisu либо для świadczenia usług na rzecz użytkownika;

3.3.3. Transmisja dostępna rosyjskim lub innym obowiązującym prawem w ramach ustalonej prawem procedury;

3.3.4. Takie przekazanie następuje w ramach sprzedaży lub przekazania firmy (w całości lub w w części), w tym do kupującego przechodzą wszelkie zobowiązania do przestrzegania warunków niniejszej Polityki w odniesieniu do otrzymanej danych osobowych;

3.3.5. W celu zapewnienia możliwości ochrony praw i interesów prawnych Strony lub stron лицв przypadkach, gdy użytkownik narusza regulamin usług Stronę .

3.4. Podczas przetwarzania danych osobowych użytkowników Strony kieruje Prawem federalnym federacji ROSYJSKIEJ „O danych osobowych”.

 

4. Zmiana przez użytkownika danych osobowych

4.1. Użytkownik może w każdej chwili zmienić (zaktualizować, uzupełnić) udzielenie im osobistą informacji lub jej część, a także ustawienia jej prywatności.

 

5. Środki stosowane w celu ochrony danych osobowych użytkowników Witryny przyjmuje niezbędne i wystarczające środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych użytkownika przed niewłaściwym lub przypadkowego dostępu, zniszczenia, zmiany,zablokowania, kopiowania, rozpowszechniania, a także od innych bezprawnych działań z ней третьих osób.

 

6. Zmiana Polityki prywatności. Obowiązujące prawo

6.1. Strona ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności. Po wprowadzeniu zmian w aktualnej wersji data ostatniej aktualizacji. Nowa wersja Polityki wchodzi w życie z chwilą jej wykorzystania, jeżeli nie postanowiono inaczej w nowej wersji Polityki.

6.2. Do niniejszej Polityce i stosunków między użytkownikiem i Stronę , wynikłych w związku z zastosowaniem Polityki prywatności, podlega stosowania prawa Federacji Rosyjskiej.

Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.

Принять